top of page
Nieuwbouw Verbouw Advies Tekenwerk BouwConsult37 Koudekerke Vlissingen Woning

Vergunningscheck / Vergunningsaanvraag

Wilt u een vergunningscheck doen en/of heeft u een vergunning nodig?

Voor veel bouw- en verbouwactiviteiten is een meer of minder uitgebreide vergunning vereist.

Permanente woning / Vakantie woning:

Bij een permanente woning (woonfunctie) is het vaak mogelijk om vergunningsvrij een bijgebouw zoals een aanbouw / berging / veranda of dakkapel te bouwen. In tegenstelling tot een vakantie woning (logiesfunctie) waarbij vaak wel een vergunning nodig is. Vergunningsvrij betekend niet dat het regelvrij is, er zijn ook zogenoemde vergunningsvrij regels waar binnen uw plan dan zal moeten vallen (waardoor het vergunningsvrij is). Weet dat wanneer uw woning binnen beschermd stads of dorpsgezicht valt u vaak niet vergunningsvrij mag bouwen.

Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?

Sinds 01-01-2024 is de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) ingegaan dit betekend dat er een hoop veranderd is in het vergunningstraject, of u een vergunning nodig heeft kunt u zelf nagaan met een vergunningscheck op: 

https://omgevingswet.overheid.nl/checken

Hieruit komen actiepunten welke u dient uit te voeren, zoals nagaan of iets wel/niet mag en wat er nodig is vanuit bepaalde instanties. Wij kunnen u hierbij helpen zoals het beantwoorden (als wij het antwoord weten) van vragen of het aanleveren van de gevraagde tekeningen en/of berekeningen.

Indien er blijkt dat u een vergunning nodig heeft kunt u deze vervolgens zelf indienen met uw DigiD via:

https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Vooroverleg / Conceptverzoek met de gemeente:

Het is vaak verstandig om eerst een vooroverleg te voeren afhankelijk van uw bouw of verbouw plannen met gemeente. Een vooroverleg voert u uit om te bepalen of het plan haalbaar is binnen het bestemmingsplan en de uitstraling passend binnen de omgeving. Het is dus verstandig om dit al goed en duidelijk te hebben voor u zelf, dit voordat u de gemeente hierin betrekt. Het doel van het conceptverzoek hoort te zijn dit om te zetten in een definitieve aanvraag. U kunt eenvoudig via bovenstaande link een conceptverzoek indienen. Let op dat u in de laatste stap Conceptverzoek aanvinkt in plaats van Definitief.

Heeft u al een idee over wat u wilt? Of zelfs al een getekend plan? Voor de check en/of het tekenwerk (ook voor de uitvoering) kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen bij BouwConsult37.

Uw plan dient ongeacht of u een vergunning aanvraagt of nodig heeft altijd te voldoen aan onder andere het bouwbesluit/BBL, burgerlijk wetboek en het bestemmingsplan/omgevingsplan. Hierin staan minimale en maximale eisen vermeld om de kwaliteit, het gebruik maar ook het beeld te waarborgen. Wij kunnen u hierbij informeren en helpen, onze tekeningen en adviezen worden in de basis vrijwel altijd op basis van bovenstaande opgesteld.

Hieronder een aantal handige links:

Goed om te weten:

In het bouwbesluit is ook het particulier opdrachtgeverschap opgenomen waarmee u meer zeggenschap heeft over het ontwerp/uitvoering en u kunt afwijken onder die bepaalde voorwaarden. Het plan moet dan vaak voldoen aan de eisen zoals gesteld aan bestaande bouw in het bouwbesluit. Zie voor de regels van particulier opdrachtgeverschap (voor eigen gebruik, woonfunctie) bovenstaande link.

Kosten besparing bij verbouw:

Om kosten te besparen is het goed om zelf bij het archief of uw gemeente een bestaande archief tekening te achterhalen waarmee een nieuw plan gemaakt kan worden, u heeft vaak voldoende aan een plattegrond, gevel aanzichten en een doorsnede afhankelijk van uw verbouw wensen. Een meetbaar (op schaal) digitaal of kopie is wenselijk.

Kosten van de vergunning:

Indien er een vooroverleg of een vergunning wordt ingediend krijgt u vaak te maken met kosten van de gemeente, deze kosten worden ook legeskosten genoemd, de bedragen zijn afhankelijk van de daadwerkelijke bouwkosten en verschillen afhankelijk van de werkzaamheden. Met deze kosten dient u rekening te houden bij de financiering van u plan, BouwConsult en vaak ook de bouwer nemen deze kosten vrijwel nooit op in de offerte/aanbieding.

Tip voor de uitvoering:

U als vergunning aanvrager en houder dient te zorgen dat een eventuele afgegeven vergunning tijdens de bouw aanwezig is en daarnaast is het zeer aan te raden om een betrokken partij te voorzien van de vergunning (zoals de ingediende tekening maar ook de brieven of eventuele communicatie die van belang kunnen zijn) zodat deze ook op de hoogte zijn van eventuele eisen van bijvoorbeeld de gemeente.

Via het contactformulier vraagt u eenvoudig een vrijblijvende offerte aan.

Geef gerust aan met welke onderdelen wij u kunnen helpen.

bottom of page