top of page
Nieuwbouw Verbouw Advies Tekenwerk BouwConsult37 Koudekerke Vlissingen Woning

Ontwerp & Advies

Elke bouw- of verbouwwens begint met een goed en fraai ontwerp, passend binnen uw budget. Stapsgewijs brengen we het plan samen met u tot stand. Na een eerste kennismaking maken wij een offerte op basis van de werkzaamheden die wij voor u mogen uitvoeren. Na akkoord volgen in meer of mindere mate de volgende stappen:


STAP 1
In de eerste stap maken wij een volume/massa studie of schets ontwerp. We bekijken de mogelijkheden op een bepaald stuk grond of in de bestaande situatie. Wat kan er gebouwd worden? Hoeveel ruimte neemt het in beslag? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kan er ver/bebouwd worden van de gemeente/overheid. Tijdens de eerste stap kijken we of er een vergunning nodig is of dat het plan vergunningsvrij uitgevoerd mag worden.


STAP 2
In de tweede stap maken we het plan meer concreet. We maken de uitstraling helemaal naar wens en kunnen een 3D- artist impression maken zodat u het helemaal voor u ziet. Wanneer er  voor de uitvoering een vergunning nodig is gaat in deze stap het plan ter vooroverleg (concept omgevingsvergunning aanvraag) naar de gemeente.

Voor meer uitleg hierover zie Vergunningaanvraag & Check.

 

STAP 3
In de derde stap maken we het plan definitief samen met de berekeningen zodat het voor een omgevingsvergunning ingediend kan worden bij de gemeente. Hieruit rolt de werktekening zodat het plan ‘’uitvoerbaar’’ is en er gestart kan worden met de bouw.

Neem contact met ons op als u interesse heeft!

bottom of page